Stresset, træt, udbrændt 

Stress er noget som rigtig mange kæmper med. Stress er en overbelastning af din hjerne, og stress viser sig på mange måder. Der er forskel på langvarig stress og kortvarig stress / belastning. 

Stress er en meget bred betegnelse og kommer i mange former. Mange symptomer får stemplet stress, og der findes mange holdninger og meninger om hvad stress er.

Stress er en betegnelse der bliver brugt flittigt i dag, vi kan føle os stressede når vi har for meget om ørene på arbejdet eller privat. Der kan være stressende perioder i vores liv, hvor vi er pressede af forskellige årsager, og disse perioder kan være hårde at komme igennem. Vi kan godt tåle at være belastede en gang imellem, men der hvor det kan udmønte sig i en stress reaktion, er når vi er pressede over længere tid, og det ikke umiddelbart har en ende eller vi føler os låst eller fanget i det vi er i.En der er ved at drukne for at symbolisere hvordan stress føles men armene oppe symboliserer råb om hjælp

Meget ofte hænger stress sammen med lavt selvværd, for når man har et lavt selvværd, er man ofte ikke så god til at sætte grænser og mærke sine egne behov.


Derfor kikker jeg også altid på, hvordan det står til med selvværdet. Mange er slet ikke klar over deres eget mønster, og ikke klar over at selvværdet ikke er som det skal være. Ofte forveksles selvværd med selvtillid.

Kvinde der er træt og udbrændt for at symbolisere hvad der kan udløse stress

Jeg betegner her stress som en belastningsreaktion. Vi kan enten være belastet af udefrakommende ting, eller af vores egne krav og forventninger til os selv, ofte en kombination af begge. Der kan være mange årsager til at vi bliver stressede/får en belastningsreaktion, og det viser sig på forskellige måder, f.eks. som angst eller depression.


Stressen/overbelastningen kan være opstået ved overdreven grublen eller bekymring, og når man så bliver stressramt/oplever en reaktion, så vil man typisk blot gruble eller bekymre sig endnu mere.


Med metakognitiv terapi kan man lære at reducere meget af den tid man bruger på grublerierne og bekymringerne, og på den måde opleve bedring, både bedring her og nu, men også en mere permanent bedring, da man lærer nogle nye tankestrategier, og bliver i stand til at handle på det der skal handles på- på en hensigtsmæssig måde.